Anos Frank

jaunimo tinklas

Lietuvoje

Anos Frank istorija

Ana Frank gimė 1929 metais Vokietijoje, Frankfurte prie Maino. Tuo metu šalyje skurdas ir nedarbas buvo aukšti, o Adolfo Hitlerio ir jo partijos gerbėjų gretos kasdien augo. A. Hitleris jautė neapykantą žydams ir kaltino juos dėl šalį ištikusių problemų. Neapykanta žydams ir sunki ekonominė situacija paskatino Anos tėvus, Otą ir Editą Frankus kraustytis į Amsterdamą, Nyderlandus ir įkurti savo įmonę. Ana ir jos sesuo Margo Nyderlanduose pradėjo lankyti mokyklą, išmoko olandų kalbos, susirado draugų. Tačiau 1939 m. rugsėjo 1 dieną Nacistinė Vokietija įsiveržė į Lenkiją ir taip prasidėjo Antrasis Pasaulinis karas, 1940 m. gegužės 10 dieną naciai taip pat įsiveržė ir į Nyderlandus. Neilgai trukus buvo įvesta nemažai reguliavimų, kurie vis labiau varžė žydų laisves Nyderlanduose. Anos Frank tėtis prarado teisę turėti ir valdyti savo įmonę, nes žydams buvo uždrausta turėti savo verslą. Visi žydų vaikai, tame tarpe ir Ana bei jos sesuo Margo pradėjo lankyti atskirą žydų mokylą. 

Žydams buvo įsakyta ant drabužių dėvėti Dovydo žvaigždę. Ėmė sklisti gandai, jog visi žydai turės palikti Nyderlandus. Kai 1942 metų liepos 5 dieną Anos sesuo Margo gavo šaukimą į taip vadinamą „darbo stovyklą“. Anos ir Margo tėvai suprato, jog šaukimas kaip nors susijęs asu darbo ir nutarė kitą dieną persikelti į slaptavietę, kurią Anos tėtis kartu su buvusiais kolegomis pradėjo įrenginėti Prinsengracht gavėje esančiame 263 numeriu žymėtame name 1942 metų pavasarį matant, jog grėsmė vis didėja. Šiame pastate veikė buvusi Oto Frank bendrovė, o jos priestate ir buvo įrengta slaptavietė. 

Šiandien tuo pačiu adresu galime rasti Anos Frank namų muziejų. 

Savo tryliktojo gimtadienio proga, dar prieš pasislepiant, Ana gimtadienio proga gavo dienoraštį. Visą slapstymosi laikotarpį, t.y. du metus, Ana dienoraštyje aprašė savo mintis ir išgyvenimus. 1944 metais rugpjūčio 4 dieną policija surengė reidą slaptajame priestate ir surado Frankų šeimą bei dar keturis kartus besislpėpusius žmones. Visi besislaptantieji ir dar du pagalbininkai buvo suimti ir vėliau išsiųsti į koncentracijos stovyklas. 

ANTISEMITIZMAS  - pažodžiui „prieš semitus“. Tai išankstinės nuostatos prieš žydus ar jų neapykanta. Holokaustas yra ryškiausias kraštutinio antisemitizmo pavyzdys mūsų istorijoje.

Svarbiausios sąvokos

FEMINIZMAS -  tai judėjimas, kuriuo siekiama užtikrinti visas ekonomines, socialines ir politines teises bei garantuoti visas lygias galimybes visose gyvenimo sferose visoms lytims.

STEREOTIPAI yra apibendrinimai. Tai apie žmones ir jų grupes apibendrintos sampratos ir vaizdiniai, slypintys mūsų pasąmonėje.

IŠANKSTINĖS NUOSTATOS yra dažniausiai neigiama nuomonė, paremta stereotipais apie žmogų ar žmonių grupę.

DISKRIMINACIJA yra nepagrįstų, nesąžiningų ir nelygiaverčių sąlygų sudarymas ir elgesys, jis prieštarauja įstatymams. Diskriminacija, pagrįsta rasiniais, etniniais, seksualinės orientacijos, lyties, religijos, tautybės ar šeimyninės padėties motyvais, yra nelegali daugybėje valstybių.

NEAPYKANTOS KALBA siekiama tyčiotis, niekinti, raginama smurtauti, susidoroti, diskriminuoti asmenį ar grupę dėl amžiaus, lyties, socialinės padėties, seksualinės orientacijos, religinių pažiūrų, įsitikinimų. Neapykantos kalba gali pasireikšti įvairiomis formomis: žodžiu, raštu, nuotraukomis, karikatūromis, vaizdo įrašais, daina ir t.t. Neapykantos kalba gali būti nukreipta tiek prieš individualų asmenį, tiek prieš visą asmenų grupę.

HOLOKAUSTAS. Žodis Holokaustas kilęs iš graikų kalbos žodžio holókaustos, reiškiančio „visas išdegintas“. Hebrajiškai (kalba, kuria kalba žydai) Holokaustas vadinamas žodžiu Šoa, kuris gali būti verčiamas kaip „katastrofa“. Plačiausiai paplitęs šio termino vartojimas susijęs su 6 milijonų žydų žūtį nulėmusiu genocidu, kurį vykdė nacistinė Vokietija Antrojo pasaulinio karo metais.

Naudinga informacija

Ana Frank mirė 1945 vasarį Aušvico koncentracijos stovykloje. Iš visų aštuonių besislaptančiųjų išgyvenimo tik Otas Frankas. Jam grįžusiam iš koncentracijos stovyklos draugai perdavė išsaugotą Anos dienoraštį. 1947 metais išleistas pirmasis Anos Frank dienoraštis (išleistos 3 000 kopijų pavadinimu „Slaptasis priestatas“.) Vėliau knyga išversta į 70 kalbų ir daugelyje pasaulio mokyklų įtraukta į privalomai skaitomų knygų sąrašą.